Servei d’ITV Nosaltres la passem per tú, sense cita prèvia. Instal·lacions autoritzades pel Departament de Mediambient de la Generalitat.
NOVAUTO
Autocentres Multimarques Concertat amb totes les Companyies Qui som Què fem Compra-venda Companyies Imatges On som Avís Legal Avís Legal pensem en el teu vehicle, pensem en tu
NOVAUTO GESTIÓN, SL N.I.F.: B-65116253 AVDA. CAN ROSES, 41 - 08191 RUBÍ (BARCELONA) TEL. 935 872 094 Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de NOVAUTO GESTIÓN, SL o d'alguna companyia vinculada a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a NOVAUTO GESTIÓN, SL. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. NOVAUTO GESTIÓN, SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de la nostra empresa. NOVAUTO GESTIÓN, SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. Si faciliteu les vostres dades personals a NOVAUTO GESTIÓN, SL, aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar al Avda. Can Roses, 41, 08191 Rubí (Barcelona).
itv
                                                       Avís Legal | Contacte
Avís Legal